ms.ch@seznam.cz
+420 491 461 094

Zápis do MŠ pro školní rok 2021-2022

Zápis dětí do mateřské školy v Červené Hoře

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhne:

- pouze formální část bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Forma zápisu:

A) žádost o přijetí přístupná na našich webových stránkách může být poslána na naši emailovou adresu s platným elektronickým podpisem (spolu s dalšími doklady viz. níže),

B) poslat poštou či vhodit do schránky v MŠ, (v daném termínu)

C) osobní předání žádosti v budově školy.

Zápis do MŠ bude probíhat 4. května od 10:00 do 12:00 hodin v budově Mateřské školy.

Datum přijetí přihlášky nerozhoduje o přijetí.

Zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněnou přihlášku.

(přihlášky jsou na webu školy – Dokumenty).

Přihláška musí být potvrzená od lékaře.

Pokud využijete formy zápisu A), B) je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí dítěte ve školním roce 2021/22 v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst:

1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky s trvalým místem pobytu ve spádovém obvodu.

2. Děti, které dosáhnou 3 let věku do 31.8.2021 s trvalým místem pobytu ve spádovém obvodu (podle věku od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity).

3. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky mimo spádový obvod.

4. Ostatní děti (podle věku od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity).

Další informace k zápisu do MŠ 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude uveřejněn seznam na webových stránkách školy https://skolka-cervenahora.cz

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3.-5.stupně a dětí mladších 3 let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.


Další aktuality, které by vás mohli zajímat

Provoz MŠ od 26.4. 2021

Provoz MŠ od 26.4. 2021

Od dne 26.4.2021 je MŠ otevřená bez omezení pro všechny děti. Zároveň se ruší i povinnost testování…

Informace o letních prázdninách 2021

Informace o letních prázdninách 2021

MŠ Červená Hora plánuje v letních měsících uzavřít MŠ od 19.7.2021 - 22.8.2021.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cílem celoroční práce je zaměření na nejmladší generaci a osvojení si základů svých schopností aby…

Objevy se sovičkou Emilkou a Emilkou

Objevy se sovičkou Emilkou a Emilkou

Cílem celoroční práce je spolupráce dětí, rodičů a mateřské školy. Projekt je určen pro všechny…