ms.ch@seznam.cz
+420 491 461 094

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cílem celoroční práce je zaměření na nejmladší generaci a osvojení si základů svých schopností aby se mohly děti v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat.

Projekt je určen pro všechny věkové kategorie v rámci naší smíšené třídy MŠ v těchto kategoriích (nejmladší kategorie 3-4 roky, střední kategorie 4-5 let a nejstarší děti 5-6 let).

Každá kategorie má svůj pracovní sešit, ve kterém jsou zahrnuté všechny předepsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jak přirozenou součást jejich života, a t díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provázejí postavičky zvířátek.

Projekt je pod záštitou MŠMT i Svazu měst a obcí (SMOČR).

V jeho rámci děti plní nejrůznější aktivity, rozvíjejí své poznání a čekají je i některé netradiční úkoly.

Je 5 kategorií: 1) Přirozená cvičení

2) Obratnost

3) Dovednosti s míčkem

4) Rozvíjení poznání

5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti jsou věnovány pohybovým dovednostem (práce se svým tělem, koordinace pohybu, zvýšení své tělesné zdatnosti).

Oblast, která se věnuje rozvoji poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm a netradiční aktivity jsou vázané k ročním obdobím.

Každé dítě má svůj sešit (podle věku – nejmladší kategorie – oranžový, střední kategorie – zelený, nejstarší kategorie – modrý), kam si zaznamenává své úspěchy a splněné úkoly pomocí samolepek).

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko (s kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost, s ježečkem Marečkem cvičí s míčkem, veverka Věruška je učí novým věcem a s beruškou Danuškou zkoušejí netradiční činnosti.

Cílem projektu je zapojit do těchto aktivit, co nejvíce dětí a vnímat pohyb jako přirozenou aktivitu ve svém životě, naučily se ho mít rády.

Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.


Další aktuality, které by vás mohli zajímat

Změny v naší MŠ od září 2021

Změny v naší MŠ od září 2021

Od 1.9.2021 dojde v naší MŠ k několika změnám: 1) Změna provozu MŠ OD 6:30-16:00. 2) Navýšení…

Objevy se sovičkou Emičkou

Objevy se sovičkou Emičkou

Cílem celoroční práce je spolupráce dětí, rodičů a mateřské školy. Projekt je určen pro všechny…